All we do is looking for some way to fulfill our needs.

wtorek, 7 czerwca 2011

Tagged under: , , ,

Naturalny porządek refaktoryzacji pod lupą cz. 2 Compose Method

Compose Method

Analiza metod takich jak przedstawiona w części 1. najczęściej prowadzi nas do zrozumienia, jakie są główne punkty algorytmu zawartego w metodzie. I to jest właśnie kolejny krok – postaraj się podzielić dużą metodę na mniejsze kroki wyodrębniając je do osobnym metod (refaktoryzacja Extract Method). Tym samym pierwotna metoda będzie się składać z sekwencji wywołań metod składowych. Przy odpowiedniej konwencji nazewniczej uzyskamy kod, który czyta się jak książkę.
Przy okazji warto co nieco posprzątać – głównie wprowadzić zmiany w mało intuicyjnych nazwach. Przykład znajdziesz poniżej.

public class TextObfuscator
{
  // ...
  public string Obfuscate(string text)
  {
    String result = ChangeWordsOrderRandomly(text);
    result = AddMeaninglessWordsRandomly(result);
    result = RemoveSeparators(result);
    result = AddSeparatorsRandomly(result);
    result = ReplacePolishCharactersWithNonPolishCharacters(result);
    result = ReplaceUpperAndLowerCharactersRandomly(result);
    result = RemoveSpaces(result);
    return result;
  }
  public String RemoveSpaces(String text)
  {
    return text.Replace(" ", "");
  }

  public String RemoveSeparators(String text)
  {
    return Regex.Replace(text, SEPARATORS_REGEX, "", RegexOptions.CultureInvariant);
  }


  public String ReplacePolishCharactersWithNonPolishCharacters(String text)
  {
    return text
        .Replace("ą", "a")
        .Replace("ł", "l")
        .Replace("ę", "e")
        .Replace("ń", "n")
        .Replace("ż", "z")
        .Replace("ź", "z")
        .Replace("ó", "o")
        .Replace("ś", "s")
        .Replace("ć", "c")
        .Replace("Ą", "A")
        .Replace("Ł", "L")
        .Replace("Ę", "E")
        .Replace("Ń", "N")
        .Replace("Ż", "Z")
        .Replace("Ź", "Z")
        .Replace("Ó", "O")
        .Replace("Ś", "S");
  }

  public String ReplaceUpperAndLowerCharactersRandomly(String text)
  {
    String result = "";
    char[] textArray = text.ToCharArray();

    foreach (char currentCharacter in textArray)
    {
      if (ShouldBeUpperAndLowerReplaced())
      {
        result += ReplaceLowerAndUpper(currentCharacter);
      }
      else
      {
        result += currentCharacter;
      }
    }

    return result;
  }
  // ...
}

0 komentarze: